Trang nhất » Hỉnh ảnh

Các công trình đã thi công 17 photos | 5291 view

Đường dây 500kV Bắc Nam

Căng dây cáp DD 220 kV Tuyên Quang-Yên Bái

Căng dây đầu nối DD 220 kV Sóc Sơn-Thái Nguyên

Đúc Bê tông móng cột DD 220 kV ND Hải Phòng-Đình Vũ

Đúc móng DD 220 kV Vinh-Ban La bằng bê tông tươi

Lắp đặt phan nhi thu TBA 220 kV Dong Hoa-Hai Phong
1, 2, 3  Trang sau