Trang nhất » Hỉnh ảnh

Công trình ĐZ 500kV ĐNNMNĐ Thăng Long 20 photos | 851 view

Những ngày cắt điện trên công trường

Cắt điện thi công

Hoàn thành công đoạn lắp dựng cột

Ảnh chụp từ chân cột

chuẩn bị vật liệu để thi công

thi công ĐZ 500kV Đấu nối NMNĐ Thăng Long
1, 2, 3, 4  Trang sau