Trang nhất » Hỉnh ảnh

Lắp máy biến áp thứ 2 TBA 220kV Đô Lương 19 photos | 803 view

Đổ mái nhà bây housing

Thi công vào ban đêm

Kiểm tra tiến độ thi công TBA 220kV Đô Lương

Đào xong hố móng MMC-220

hoàn thành phần đế móng và trụ móng nhà bay housing

Đổ xong đế móng và trụ móng MT9-220
1, 2, 3, 4  Trang sau