Trang nhất » Hỉnh ảnh

Trạm biến áp 220kV Vinh 10 photos | 618 view

Hoàn thiện mặt bằng trạm

Đổ đá san lấp mặt bằng trạm

rải đá thi công hoàn thiện mặt bằng

Đổ đá thi công công trình

Lấp vải tiếp địa thi công mặt bằng

Thi công sửa chữa TBA 220kV Vinh
1, 2  Trang sau