Trang nhất » Hỉnh ảnh

ĐZ 500/220kV Hiệp Hòa - Đông Anh - Bắc Nình 9 photos | 396 view

Vì một tập thể VNECO4 vững mạnh

Hoàn thành lắp dựng cột VT 88

Vận chuyển cột thép vào vị trí 88

Ông Phạm Hữu Minh Huy - Trưởng Phòng kỹ thuật Tổng công ty CP XD điện Việt Nam và ông Nguyễn Thế Hùng – giám đốc công ty CP XD điện VNECO4 đang giám sát kiểm tra tại công trình.

Chỉ huy trưởng công trình – Ông Phạm Văn Tạo và giám đốc Công ty.

Ông Minh Huy (TP kỹ thuật VNECO) và ông Thế Hùng (Giám đốc VNECO4) đến động viên anh em thi công lúc 16h ngày 22/6/2017
1, 2  Trang sau