Báo cáo tài chính


CÔNG TY CPXD ĐIỆN VNECO4 CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN NĂM 2019 ( 05/8/2019)

Công ty CP xây điện VNECO4 công bố báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2019. Xem chi tiết tại đây


Thêm ý kiến mới

 

Liên kết

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 4

Đc: Số 197, đường Nguyễn Trường Tộ, Phường Đông Vĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Tel: 0238.353.1065 - Fax: 0238.353.1065

Email: tkvneco4@gmail.com

© 2005 - 2018 VNECO 4