Trang nhất » Tin tức » Tin nội bộ

Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO4 thông báo trúng thầu

Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO4 thông báo trúng thầu

Công ty CP xây dựng điện VNECO4 đã tham gia đấu thầu và trúng 2 gói thầu của Công ty truyền tải điện 1 với trị giá hơn 13 tỷ đồng.

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2016

Công ty VNECO4 công bố báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2016

Thông báo trả cổ tức năm 2015 bẳng tiền

Công ty CP xây dựng điện VNECO4 thông báo tới toàn thể quý cổ đông Công ty về việc chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2016 và bảng giải thích nguyên nhân lợi nhuận

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2016 và bảng giải thích nguyên nhân lợi nhuận

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 và giải thích nguyên nhân lợi nhuận

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Hội đồng quản trị Công ty CPXD điện VNECO4 cung cấp chương trình và các tài liêu liên quan phục vụ họp Đại hôij đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Báo cáo về việc thay đổi sở hữu của cổ đông lớn và Báo cáo kết quả chào mua công khai

Báo cáo về việc thay đổi sở hữu của cổ đông lớn và Báo cáo kết quả chào mua công khai

Báo cáo về việc thay đổi sở hữu của cổ đông lớn và Báo cáo kết quả chào mua công khai cổ phiếu Công ty CPXD điện VNECO4 (mã chứng khoán VE4)

Uỷ ban chứng khoán nhà nước chấp thuận cho Nguyễn Thế Hùng thực hiện việc chào mua công khai cổ phiếu VE4

Uỷ ban chứng khoán nhà nước chấp thuận cho Nguyễn Thế Hùng thực hiện việc chào mua công khai cổ phiếu VE4

Uỷ ban chứng khoán nhà nước chấp thuận cho Nguyễn Thế Hùng thực hiện việc chào mua công khai cổ phiếu VE4

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và danh sách người sỏ hữu chứng khoán

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và danh sách người sỏ hữu chứng khoán

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và danh sách người sở hữu chứng khoán

Đăng ký chào mua cổ phiếu công khai

Đăng ký chào mua cổ phiếu công khai

Ngày 10/3/2016 Thành viên hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty đã đăng ký chào mua cổ phiếu công khai cổ phiếu VE4

Giải thích nguyên nhân lợi nhuận

Giải thích nguyên nhân lợi nhuận

Giải thích nguyên nhân lợi nhuận năm 2015

Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2015 đã được Cty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc tế kiểm toán

Hoàn thành công trình đường dây 220 kV Vũng Áng - Ba Đồn - Đồng Hới

Hoàn thành công trình đường dây 220 kV Vũng Áng - Ba Đồn - Đồng Hới

​Vào lúc 18h09 ngày 09/01/2016, Đoạn tuyến 220kV Formosa - Đồng Hới thuộc công trình đường dây 220 kV Vũng Áng - Ba Đồn - Đồng Hới, đã được đóng điện thành công, kết thúc chiến dịch nước rút vượt kế hoạch 23 ngày đêm trong thời gian cắt điện đề ra 63 ngày đêm (kể từ ngày 29/11/2015).

Thông báo về việc thay đổi nhân sự Công ty CPXD điện VNECO4

Thông báo về việc thay đổi nhân sự Công ty CPXD điện VNECO4

Căn cứ Quyết định số 02 QĐ/VNECO4-TCHC ngày 6/1/2016 về việc bổ nhiệm chức danh Giấm đốc Công ty CPXD điện VNECO4, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự như sau: Đính kèm Quyết định bổ nhiệm Giám đốc

Báo cáo tài chính Quý 3-2015

Báo cáo tài chính Quý 3-2015

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2015

Đoàn thanh niên cùng các cháu đón Tết Trung thu

Đoàn thanh niên cùng các cháu đón Tết Trung thu

Chiếc đèn ông sao sao năm cánh tươi màu Cán đây rất dài, cán cao qua đầu Em cầm đèn sao em hát vang vang Đèn sao tươi màu của đêm rằm liên hoan.. Tùng dinh dinh là tùng tùng dinh


Các tin khác

  Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Trang sau 

Hổ trợ trực tuyến

₪ Hỗ trợ Kỹ thuật  ho tro truc tuyen
₪ Hỗ trợ Nội dung ho tro truc tuyen
₪ Email: vneco4@vnn.vn
Chứng khoán