Trang nhất » Tin tức » Tin nội bộ

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 đã được soát xét

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 đã được soát xét

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 đã được soát xét.

Thay đổi nhân sự

Thay đổi nhân sự

Căn cứ quyết định số 218 QĐ/VNECO4-HĐQT ngày 12 tháng 8 năm 2015 về việc bố nhiệm chức danh Phó giám đốc. Nay Công ty CPXD điện VNECO4 công bố chức danh Phó giám đốc kể từ ngày 12/8/2015 kèm theo.

Quyết định bổ nhiệm và lý lịch cá nhân Phó Giám đốc

Quyết định bổ nhiệm và lý lịch cá nhân Phó Giám đốc

Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc và lý lịch cá nhân của đồng chí Nguyễn Thế Hùng

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015

Báo cáo tình hình quản trị công ty CPXD điện VNECO4 - 6 tháng đầu năm 2015

Báo cáo tài chính năm Quý 2 năm 2015

Báo cáo tài chính năm Quý 2 năm 2015

Báo cáo tài chính Quý 2-2015

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

Ngày 14 tháng 4 năm 2015 tại hội trường Công ty CPXD điện VNECO4 đã diễn ra phiên Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015. Phiên họp Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp. Sau đây là toàn bộ số liệu của cuộc họp

Công ty CPXD điện VNECO4 - Nhiều hoạt động hưởng ứng “Tháng Thanh niên 2015”

Là cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Tổng Công ty CPXD điện Việt Nam. Có hơn 60 đoàn viên, Đoàn Thanh niên Công ty CPXD điện VNECO4 đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2015 rộng khắp, thiết thực, tiết kiệm và phù hợp với điều kiện tập trung của toàn bộ đoàn viên trong đơn vị.

Báo cào tình hình quản trị Công ty CPXD điện VNECo4 năm 2014

Báo cào tình hình quản trị Công ty CPXD điện VNECo4 năm 2014

Báo cáo tình hình quản trị Công ty CPXD điện VNECO4 năm 2014

Giải thích nguyên nhân lợi nhuận kỳ sau tăng so với cùng kỳ năm trước

Giải thích nguyên nhân lợi nhuận kỳ sau tăng so với cùng kỳ năm trước

Giải thích nguyên nhân lợi nhuận kỳ sau cao hơn kỳ trước

Báo cáo công bố thông tin

Báo cáo công bố thông tin

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2014 được lập ngày 15/1/2015 bao gồm các nội dung sau: + Bảng cân đối kế toán. + Báo cáo kết quả kinh doanh. + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. + Thuyết minh báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2014

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2014

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2014

Giải thích nguyên nhân lợi nhuận Q3-2104

Giải thích nguyên nhân lợi nhuận Q3-2104

Giải thích nguyên nhân lợi nhuận Quý 3 năm 2104 tăng so với Quý 3 năm 2103

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2014 - Công ty CPXD điện VNECO4


Các tin khác

  Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Trang sau 

Hổ trợ trực tuyến

₪ Hỗ trợ Kỹ thuật  ho tro truc tuyen
₪ Hỗ trợ Nội dung ho tro truc tuyen
₪ Email: vneco4@vnn.vn
Chứng khoán