Trang nhất » Tin tức » Tin nội bộ

Quyết định về việc trả cổ tức năm 2013

Hội đồng quản trị Công ty CPXD điện VNECO4 Quyết định về việc trả cổ tức năm 2013

Công văn công bố thông tin 6 tháng đầu năm 2014 đã được soát xét

Công văn công bố thông tin 6 tháng đầu năm 2014 đã được soát xét

Công ty CPXD điện VNECO4 công bố thông tin tài chính 6 tháng đầu năm 2014 đã được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm Toán Kreston ACA Việt Nam - Chi nhánh Miền Trung bao gồm: +/ Bảng cân đối kế toán. +/ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh. +/ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. +/ Thuyết minh Báo cáo tài chính. Kèm theo Công văn số 203/GT-VNECO4-TCKT ngày 12/08/2104 (về việc giải thích nguyên nhân lợi nhuận Quý II-2014) Báo cáo tài chính của Công ty trước và sau soát xét của Tổ chức Kiểm toán.

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2014

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2014

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2014

Công bố thông tin tài chính Quý 2 - 2014

Công bố thông tin tài chính Quý 2 - 2014

Bảng công bố thông tin quý 2-2014

HOÀN THÀNH XỬ LÝ PHA ĐẤT KHOẢNG NÉO 805-813 ĐD 500 KV ĐÀ NẴNG- HÀTĨNH 2

HOÀN THÀNH XỬ LÝ PHA ĐẤT KHOẢNG NÉO 805-813 ĐD 500 KV ĐÀ NẴNG- HÀTĨNH 2

Ngày 8/07/2014, Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4 đã thành công trong việc xử lý pha-đất khoảng néo 805-813 đường dây 500 kv Đà Nẵng-Hà Tĩnh 2.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2014

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2014

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty CPXD điện VNECO4 năm 2014

Giải thích nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận của báo cáo tài chính sau kiểm toán

Giải thích nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận của báo cáo tài chính sau kiểm toán

Bảng giải thích nguyên nhân lợi nhận kỳ sau giảm so với kỳ trước

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2014

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2014

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2014

Thư mời Họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Thư mời Họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Hội đồng quản trị Công ty CPXD điện VNECO4 kính mời Quý cổ đông đến dự hợp Đại hộddoongdf cổ đông thường niên năm 2014

Giải thích nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận của báo cáo tài chính sau kiểm toán

Giải thích nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận của báo cáo tài chính sau kiểm toán

Giải thích nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận của Báo Cáo Tài Chính Công ty trước và sau kiểm toán.

Giải cầu lông Tứ hùng VNECO khu vực Vinh

Giải cầu lông Tứ hùng VNECO khu vực Vinh

Hưởng ứng cuộc vận động “toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”và hướng tới 83 năm ngày thành lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh , Chiều ngày 03/3/2014, Lễ khai mạc Giải Cầu lông Tứ hùng VNECO khu vực Vinh đã được tổ chức trọng thể tại Nhà văn hóa thể thao - Công ty CPXD điện VNECO4. Đến dự lễ khai mạc có đầy đủ lãnh đạo các đơn vị VNECO khu vực Vinh, đồng chí Nguyễn Huy Toàn - Bí thư Đoàn TN Công ty CPXD điện VNECO4 đã lên đọc diễn văn khai mạc.

Bản báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán

Bản báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán

Bản báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán

Phụ lục II - Báo cáo thường niên 2014

Phụ lục II - Báo cáo thường niên 2014

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO4 Năm 2013

Bản báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013

Bản báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2013

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2013

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2013

Quyết định trả cổ tức năm 2012

Quyết định trả cổ tức năm 2012

Quyết định phê duyệt chi trả cổ tức năm 2012 đối với cổ phiếu Công ty CPXd điện VNECO4

Hoạt động kỷ niệm ngày thương binh, liệt sỹ

Hoạt động kỷ niệm ngày thương binh, liệt sỹ

Thiết thực kỷ niệm 66 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2013), Cán bộ công nhân viên Công ty CPXD điện VNECO4 đã tổ chức các hoạt động tri ân người có công trên khu di tích lịch sử Truông Bồn thuộc xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.


Các tin khác

  Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Trang sau 

Hổ trợ trực tuyến

₪ Hỗ trợ Kỹ thuật  ho tro truc tuyen
₪ Hỗ trợ Nội dung ho tro truc tuyen
₪ Email: vneco4@vnn.vn
Chứng khoán