Thông tin dành cho cổ đông


Công ty CPXD điện VNECO4 công bố thông tin hợp đồng lựa chọn đơn vị soát xét Báo cáo bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 ( 08/7/2022)

Công ty CPXD điện VNECO4 công bố thông tin hợp đồng lựa chọn đơn vị soát xét Báo cáo bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Chi tiết xem tại đây


Thêm ý kiến mới

 

Liên kết

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 4

Đc: Số 197, đường Nguyễn Trường Tộ, Phường Đông Vĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Tel: 0238.353.1065 - Fax: 0238.353.1065

Email: congtyve4@gmail.com

© 2005 - 2018 VNECO 4