Tin tức hoạt động


Thương thảo hợp đồng gói thầu 21TC.SCL2020: Thi công các công trình Xử lý chống dây dẫn văng lắc các đường dây 500kV. ( 16/6/2020)

Ngày 16 tháng 06 năm 2020, tại Công ty Truyền tải điện 1, Lãnh đạo Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4 và Công ty truyền tải điện 1 đã tiến hành thương thảo hợp đồng gói thầu số 21TC.SCL2020: Thi công các công trình Xử lý chống dây dẫn văng lắc các đường dây 500kV. Nguồn vốn: Sửa chữa lớn năm 2020.

 

 


Thêm ý kiến mới

 

Liên kết

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 4

Đc: Số 197, đường Nguyễn Trường Tộ, Phường Đông Vĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Tel: 0238.353.1065 - Fax: 0238.353.1065

Email: congtyve4@gmail.com

© 2005 - 2018 VNECO 4