CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO4 CÔNG BỐ THÔNG TIN QUÝ 2 NĂM 2019

17/7/2019

CÔNG TY CP  XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO4 CÔNG BỐ THÔNG TIN QUÝ 2 NĂM 2019

Xem thêm »

Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4 công bố thông tin tháng 6 năm 2019

20/6/2019

Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4 công bố thông tin về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Xem thêm »

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2018 BẰNG TIỀN.

05/6/2019

Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO4 trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018.

 

Xem thêm »

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả cổ tức năm 2018

07/5/2019

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả cổ tức năm 2018

Xem thêm »

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

29/3/2019

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Xem thêm »

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

29/3/2019

Thông Báo mời họp  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Xem thêm »

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

01/3/2019

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp  Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Xem thêm »

Nghị quyết họp Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

01/3/2019

Nghị quyết họp Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Xem thêm »

1

 

2

 

Liên kết

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 4

Đc: Số 197, đường Nguyễn Trường Tộ, Phường Đông Vĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Tel: 0238.353.1065 - Fax: 0238.353.1065

Email: tkvneco4@gmail.com

© 2005 - 2018 VNECO 4