Một giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại

19/7/2023

Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại
Nhiều giọt máu cho đi, nhiều cuộc đời ở lại

 

Xem thêm »

VNECO4 nhận giải thưởng hàng Việt tốt vì quyền lợi người tiêu dùng năm 2023.

30/4/2023

Tại chương trình Hàng Việt Tốt Vì Quyền lợi Người tiêu dùng, Doanh Nhân Trí Thức Tiêu Biểu Việt Nam 2023 diễn ra ngày 16/04/2023, Công ty CP XD điện VNECO4 được trao tặng 2 giải thưởng "Top 20 - Doanh nghiệp phát triển vững mạnh năm 2023" và “Doanh nhân xuất sắc đất Việt năm 2023” với lĩnh vực hoạt động lắp đặt hệ thông đường dây điện và trạm biến áp từ 110kV trở lên.

Xem thêm »

Công ty CP XD điện VNECO4 tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.

22/3/2023

Ngày 20/03/2023 Công ty CP XD điện VNECO4 tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028. 

Công đoàn Công ty CP XD điện VNECO4 là Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Tổng công ty CP XD điện Việt Nam.

Xem thêm »

Dự án: Cung cấp VTTB, thi công xây dựng, bảo hiểm và thí nghiệm công trình thuộc dự án "Cải tạo ĐZ 110kV mạch kép nhánh rẽ TBA 110kV Liên Trì

22/11/2021

Dự án: Cung cấp VTTB, thi công xây dựng, bảo hiểm và thí nghiệm công trình thuộc dự án "Cải tạo ĐZ 110kV mạch kép nhánh rẽ TBA 110kV Liên Trì

Xem thêm »

1

 

2

 

Liên kết

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 4

Đc: Số 197, đường Nguyễn Trường Tộ, Phường Đông Vĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Tel: 0238.353.1065 - Fax: 0238.353.1065

Email: congtyve4@gmail.com

© 2005 - 2018 VNECO 4