Tin tức hoạt động


Dự án: Cung cấp VTTB, thi công xây dựng, bảo hiểm và thí nghiệm công trình thuộc dự án "Cải tạo ĐZ 110kV mạch kép nhánh rẽ TBA 110kV Liên Trì ( 22/11/2021)

Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4 đang thi công Dự án: Cung cấp VTTB, thi công xây dựng, bảo hiểm và thí nghiệm công trình thuộc dự án "Cải tạo ĐZ 110kV mạch kép nhánh rẽ TBA 110kV Liên Trì tại TP Đà Nẵng.

Khối lượng công việc lớn, thời gian thi công gấp rút, lịch cắt điện diễn ra liên tục, anh em công nhân luôn tích cực triển khai thi công không kể ngày hay đêm để đảm bảo tiến độ theo hợp đồng đã ký kết.

Sau đây là 1 số hình ảnh thi công dự án Cải tạo ĐZ 110kV mạch kép nhánh rẽ TBA 110kV Liên Trì.

 

 

 

 

 

 

 


Thêm ý kiến mới

 

Liên kết

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 4

Đc: Số 197, đường Nguyễn Trường Tộ, Phường Đông Vĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Tel: 0238.353.1065 - Fax: 0238.353.1065

Email: congtyve4@gmail.com

© 2005 - 2018 VNECO 4