Tin tức hoạt động


Công ty CPXD điện VNECO4 thông báo đã trúng gói thầu số 04: Thi công xây lắp trạm biến áp 110kV và nhánh rẽ dự án: Trạm biến áp 110kV Lào Cai 2 và nhánh rẽ ( 25/9/2020)

Công ty CPXD điện VNECO4 đã trúng gói thầu số 04: Thi công xây lắp trạm biến áp 110kV và nhánh rẽ dự án: Trạm biến áp 110kV Lào Cai 2 và nhánh rẽ

Ngày 24 tháng 09 năm 2020, Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4 nhận được quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và giấy mời ký kết hợp đồng gói thầu số 04: Thi công xây lắp trạm biến áp 110kV và nhánh rẽ dự án: Trạm biến áp 110kV Lào Cai 2 và nhánh rẽ.

Giá trị trúng thầu: 15.876.643.582 đồng.

Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày 

Xem chi tiết tại đây


Thêm ý kiến mới

 

Liên kết

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 4

Đc: Số 197, đường Nguyễn Trường Tộ, Phường Đông Vĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Tel: 0238.353.1065 - Fax: 0238.353.1065

Email: congtyve4@gmail.com

© 2005 - 2018 VNECO 4