Thông tin dành cho cổ đông


Công ty CPXD điện VNECO4Công ty CPXD điện VNECO4 công bố Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu ( 25/7/2022)

Công ty CPXD điện VNECO4 công bố Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Xem chi tiết tại đây


Thêm ý kiến mới

 

Liên kết

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 4

Đc: Số 197, đường Nguyễn Trường Tộ, Phường Đông Vĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Tel: 0238.353.1065 - Fax: 0238.353.1065

Email: congtyve4@gmail.com

© 2005 - 2018 VNECO 4