Thông tin dành cho cổ đông


Tờ trình của HĐQT Công ty CPXD điện VNECO4 về việc sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh ( 01/8/2022)

Tờ trình 241/2022/TTr-HĐQT của HĐQT Công ty CPXD điện VNECO4 ngày 22/07/2022 về việc sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh.

Xem chi tiết tại đây

 


Thêm ý kiến mới

 

Liên kết

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 4

Đc: Số 197, đường Nguyễn Trường Tộ, Phường Đông Vĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Tel: 0238.353.1065 - Fax: 0238.353.1065

Email: congtyve4@gmail.com

© 2005 - 2018 VNECO 4