Thông tin dành cho cổ đông


CBTT Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để biểu quyết thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty ( 29/8/2022)

Công ty CPXD điện VNECO4 CBTT Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để biểu quyết thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Căn cứ danh sách người sở hữu chứng khoán (mã chứng khoán: VE4) tại ngày đăng ký cuối cùng 23/08/2022 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Ngày 29/08/2022, Công ty CPXD điện VNECO4 (VNECO4) đã gửi thư lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để biểu quyết thông qua ĐHĐCĐ về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty với tài liệu như đính kèm (toàn bộ tài liệu đã được công bố thông tin theo quy định pháp luật).

Công ty VNECO4 kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng biểu quyết và gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (trong phong bì dán kín) đến địa chỉ: Công ty CPXD điện VNECO4 - Số 197 Nguyễn Trường Tộ - P.Đông Vĩnh - TP Vinh - Nghệ An hoặc gửi email đến địa chỉ: congtyve4@gmail.com trước 17h ngày 08/09/2022.

Trong trường hợp không nhận được phiếu lấy ý kiến, Quý cổ đông vui lòng liên lạc theo thông tin dưới đây để được hỗ trợ:

Dương Thị Thu Anh

Số điện thoại: 02383.531.065.

Trân trọng!

Xem chi tiết Tài liệu tại đây


Thêm ý kiến mới

 

Liên kết

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 4

Đc: Số 197, đường Nguyễn Trường Tộ, Phường Đông Vĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Tel: 0238.353.1065 - Fax: 0238.353.1065

Email: congtyve4@gmail.com

© 2005 - 2018 VNECO 4