Báo cáo thường niên


Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023 ( 31/7/2023)

Công ty CP XD điện VNECO4 CBTT về việc báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2023 : 

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm : /Hinh/files/1_ BC Quản trị 6 tháng bản công bố ký.pdf


Thêm ý kiến mới

 

Liên kết

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 4

Đc: Số 197, đường Nguyễn Trường Tộ, Phường Đông Vĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Tel: 0238.353.1065 - Fax: 0238.353.1065

Email: congtyve4@gmail.com

© 2005 - 2018 VNECO 4