Báo cáo tài chính


Báo cáo tài chính bán niên 2023 đã được kiểm toán soát xét ( 12/8/2023)

Công ty CP XD điện VNECO4 công bố báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét bởi Công ty TNHH kiểm toán - thẩm định giá và tư vấn

ECOVIS- AFA Việt Nam:

Toàn văn báo cáo tài chính: /Hinh/files/BCTC 6 THÁNG 2023-ký.pdf


Thêm ý kiến mới

 

Liên kết

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 4

Đc: Số 197, đường Nguyễn Trường Tộ, Phường Đông Vĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Tel: 0238.353.1065 - Fax: 0238.353.1065

Email: congtyve4@gmail.com

© 2005 - 2018 VNECO 4