Thông tin dành cho cổ đông


Công bố thông tin: Quyết định thay đổi nhân sự Kế toán trưởng ( 12/8/2023)

Công bố thông tin thay đổi Kế toán trưởng và người được uỷ quyền CBTT - Thư ký Công ty:

 

CHi tiết vui lòng xem file đính kèm: /Hinh/files/2_ TB Thay đổi nhân sự-ký.pdf


Thêm ý kiến mới

 

Liên kết

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 4

Đc: Số 197, đường Nguyễn Trường Tộ, Phường Đông Vĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Tel: 0238.353.1065 - Fax: 0238.353.1065

Email: congtyve4@gmail.com

© 2005 - 2018 VNECO 4