Thông tin dành cho cổ đông


CBTT về việc thay đổi Kế toán trưởng Công ty ( 16/10/2023)

Công ty CP XD điện VNECO4 công bố thông tin về việc chấp thuận đơn từ nhiệm của Kế toán trưởng và quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng - người phụ trách Tài chính - kế toán của Công ty.

 

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm: /Hinh/files/cbtt-daky- anh khanh.pdf


Thêm ý kiến mới

 

Liên kết

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 4

Đc: Số 197, đường Nguyễn Trường Tộ, Phường Đông Vĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Tel: 0238.353.1065 - Fax: 0238.353.1065

Email: congtyve4@gmail.com

© 2005 - 2018 VNECO 4