Báo cáo tài chính


Công bố báo cáo tài chính quý 3/2023 ( 20/10/2023)

Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4 công bố báo cáo tài chính quý 3/2023 :

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm: /Hinh/files/Báo cáo tài chính Q3_2023daky.pdf


Thêm ý kiến mới

 

Liên kết

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 4

Đc: Số 197, đường Nguyễn Trường Tộ, Phường Đông Vĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Tel: 0238.353.1065 - Fax: 0238.353.1065

Email: congtyve4@gmail.com

© 2005 - 2018 VNECO 4