Thông tin dành cho cổ đông


Công bố thông tin về bổ nhiệm Kế toán trưởng ( 01/11/2023)

Công ty CP XD điện VNECO4 công bố thông tin về việc bổ nhiệm Ông Hoàng Đình Khánh giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty từ ngày 01/11/2023.

 

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm: /Hinh/files/QĐKTT(1-11).pdf


Thêm ý kiến mới

 

Liên kết

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 4

Đc: Số 197, đường Nguyễn Trường Tộ, Phường Đông Vĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Tel: 0238.353.1065 - Fax: 0238.353.1065

Email: congtyve4@gmail.com

© 2005 - 2018 VNECO 4