Báo cáo tài chính


Báo cáo tài chính quý 4/2023 ( 19/1/2024)

Công ty CP XD điện VNECO4 công bố báo cáo tài chính quý 4 năm 2023.

Vui lòng xem tại file:  /Hinh/files/bctc quy 4 va gtnncl.pdf


Thêm ý kiến mới

 

Liên kết

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 4

Đc: Số 197, đường Nguyễn Trường Tộ, Phường Đông Vĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Tel: 0238.353.1065 - Fax: 0238.353.1065

Email: congtyve4@gmail.com

© 2005 - 2018 VNECO 4