Thông tin dành cho cổ đông


Thông báo thay đổi nhân sự - bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty ( 29/1/2024)

Công ty CP xây dựng điện VNECO4 bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty. 

 

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm: /Hinh/files/thaydoinhansu(1).pdf


Thêm ý kiến mới

 

Liên kết

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 4

Đc: Số 197, đường Nguyễn Trường Tộ, Phường Đông Vĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Tel: 0238.353.1065 - Fax: 0238.353.1065

Email: congtyve4@gmail.com

© 2005 - 2018 VNECO 4