Báo cáo tài chính


Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán ( 25/3/2024)

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm: /Hinh/files/Báo cáo tai chính năm 2023 ký(1).pdf

 

 Giải thích nguyên nhân chênh lệch:  /Hinh/files/CBTT ký.pdf


Thêm ý kiến mới

 

Liên kết

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 4

Đc: Số 197, đường Nguyễn Trường Tộ, Phường Đông Vĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Tel: 0238.353.1065 - Fax: 0238.353.1065

Email: congtyve4@gmail.com

© 2005 - 2018 VNECO 4