Thông tin dành cho cổ đông


Thông báo về việc danh sách cổ đông không nhận đuọc thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ( 04/6/2024)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP XD Điện VNECO4


Ngày 18/5/2024, Công ty VNECO4 đã thực hiện việc gửi thư mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 bằng phương thức bảo đảm đến toàn bộ các cổ đông có tên tại danh sách chốt ngày 10/05/2024 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tổng hợp và gửi cho VNECO4.


Tuy nhiên, do nhiều lý do, đến nay, một số cổ đông vẫn chưa nhận được thư mời do VNECO4 gửi. Qua rà soát, tìm hiểu, VNECO4 nhận thấy phần lớn nguyên nhân là do cổ đông có địa chỉ nhận thư (đã đăng ký với VNECO4 đối với cổ đông chưa lưu ký hoặc Công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản chứng khoán đối với cổ đông đã lưu ký) không rõ ràng hoặc cổ đông đã thay đổi địa chỉ. Bên cạnh đó, cổ đông cũng không đăng ký số điện thoại để đơn vị chuyển phát nhanh liên hệ khi không tìm thấy địa chỉ.

 

Do đó, để đảm bảo việc cổ đông nhận được các thông báo, thư mời từ VNECO4, Công ty xin khuyến nghị với các cổ đông như sau:


– Đối với cổ đông chưa lưu ký: Xin vui lòng liên hệ Phòng Kinh tế - Tổng hợp (Điện thoại: (02383 531065; Email: congtyve4@gmail.com.vn) để được hướng dẫn thủ tục điều chỉnh thông tin về địa chỉ nhận thư;
– Đối với cổ đông đã lưu ký: Xin vui lòng liên hệ với Công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản chứng khoán để thực hiện thủ tục điều chỉnh thông tin về địa chỉ nhận thư.
– Ngoài ra, các cổ đông nên đăng ký thêm thông tin về số điện thoại để đơn vị chuyển phát nhanh liên hệ được khi không tìm thấy địa chỉ.


Trân trọng./.

 


(Ghi chú: Bên cạnh việc gửi thư trực tiếp cho cổ đông, VNECO4 đã đăng tải trên website của VNECO4 – mục Thông tin dành cho cổ đông. Quý cổ đông chưa nhận được thư có thể tham khảo các địa chỉ trên để nắm được các thông tin về cuộc họp).


Thêm ý kiến mới

 

Liên kết

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 4

Đc: Số 197, đường Nguyễn Trường Tộ, Phường Đông Vĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Tel: 0238.353.1065 - Fax: 0238.353.1065

Email: congtyve4@gmail.com

© 2005 - 2018 VNECO 4