Thông tin dành cho cổ đông


Công ty CP XD điện VNECO4 tổ chức thành công họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ( 14/6/2024)

Ngày 14/06/2024, Tại Công ty CP Xây dựng điện VNECO4 có địa chỉ số 197, đường Nguyễn Trường Tộ, P Đông Vĩnh, TP Vinh, Nghệ An. 

 

Công ty đã tổ chức thành công họp Đại hội đồng thường niên năm 2024 . 

 

 

 

 

Thông ti về Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: /Hinh/files/BBNQTL 2024 ban hành.pdf

 

 


Thêm ý kiến mới

 

Liên kết

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 4

Đc: Số 197, đường Nguyễn Trường Tộ, Phường Đông Vĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Tel: 0238.353.1065 - Fax: 0238.353.1065

Email: congtyve4@gmail.com

© 2005 - 2018 VNECO 4