Thông tin dành cho cổ đông


Công ty CP xây dựng điện VNECO4 công bố thông tin về việc tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ quản lý ( 24/2/2020)

Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4 công bố thông tin về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Giám đốc đối với Ông Hồ Hữu Phước kể từ ngày 24/02/2020.

Xem chi tiết tại đây


Thêm ý kiến mới

 

Liên kết

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 4

Đc: Số 197, đường Nguyễn Trường Tộ, Phường Đông Vĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Tel: 0238.353.1065 - Fax: 0238.353.1065

Email: tkvneco4@gmail.com

© 2005 - 2018 VNECO 4