Thông tin dành cho cổ đông


Công ty CPXD điện VNECO4 thông báo về việc thay đổi nhân sự ( 17/3/2020)

Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO4 thông báo Nghị quyết của HĐQT về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông                                              : Hồ Hữu Phước

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm        : Phó Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4

- Chức vụ được bổ nhiệm               : Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4

- Thời hạn bổ nhiệm                        : Kể từ ngày 17/03/2020

- Ngày bắt đầu có hiệu lực              : Ngày 17/03/2020

2. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông                                              : Nguyễn Thế Hùng

- Không còn đảm nhận chức vụ     : Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4

- Lý do miễn nhiệm/từ nhiệm         : Theo nguyện vọng cá nhân

- Ngày bắt đầu có hiệu lực              : Ngày 17/03/2020

Chi tiết xem tại đây


Thêm ý kiến mới

 

Liên kết

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 4

Đc: Số 197, đường Nguyễn Trường Tộ, Phường Đông Vĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Tel: 0238.353.1065 - Fax: 0238.353.1065

Email: tkvneco4@gmail.com

© 2005 - 2018 VNECO 4