Thông tin dành cho cổ đông


Công ty CP xây dựng điện VNECO4 thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Giám đốc Công ty ( 17/3/2020)

Công ty CP xây dựng điện VNECO4 trân trọng thông báo tới quý cổ đông; các đơn vị cá nhân có liên quan; các quý khách hàng về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Giám đốc Công ty.

Xem chi tiết tại đây

 


Thêm ý kiến mới

 

Liên kết

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 4

Đc: Số 197, đường Nguyễn Trường Tộ, Phường Đông Vĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Tel: 0238.353.1065 - Fax: 0238.353.1065

Email: congtyve4@gmail.com

© 2005 - 2018 VNECO 4