Thông tin dành cho cổ đông


Công ty CP xây dựng điện VNECO4 thông báo thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin ( 20/3/2020)

Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4 trân trọng thông báo việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty như sau:

-  Ông: Nguyễn Thế Tam

-  Chức vụ: Kế toán trưởng

-  Kể từ ngày 20/03/2020 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4.

Xem chi tiết tại đây 


 

 


Thêm ý kiến mới

 

Liên kết

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 4

Đc: Số 197, đường Nguyễn Trường Tộ, Phường Đông Vĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Tel: 0238.353.1065 - Fax: 0238.353.1065

Email: tkvneco4@gmail.com

© 2005 - 2018 VNECO 4