Thông tin dành cho cổ đông


Công ty CP xây dựng điện VNECO4 thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ( 23/3/2020)

Công ty CP xây dựng điện VNECO4 thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2900574674, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 23/03/2020.

Xem chi tiết tại đây


Thêm ý kiến mới

 

Liên kết

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 4

Đc: Số 197, đường Nguyễn Trường Tộ, Phường Đông Vĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Tel: 0238.353.1065 - Fax: 0238.353.1065

Email: tkvneco4@gmail.com

© 2005 - 2018 VNECO 4