Thông tin dành cho cổ đông


Công ty CPXD điện VNECO4 công bố thông tin Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ( 23/5/2020)

Ngày 23/05/2020, Đại hội đồng cổ đông Công ty CPXD điện VNECO4 đã tiến hành họp thường niên. 

Công ty CPXD điện VNECO4 công bố Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Xem chi tiết tại đây  


Thêm ý kiến mới

 

Liên kết

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 4

Đc: Số 197, đường Nguyễn Trường Tộ, Phường Đông Vĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Tel: 0238.353.1065 - Fax: 0238.353.1065

Email: tkvneco4@gmail.com

© 2005 - 2018 VNECO 4