Thông tin dành cho cổ đông


Công ty CPXD điện VNECO4 thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả cổ tức năm 2019 ( 29/5/2020)

Công ty CPXD điện VNECO4 thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả cổ tức năm 2019.

Xem chi tiết tại đây


Thêm ý kiến mới

 

Liên kết

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 4

Đc: Số 197, đường Nguyễn Trường Tộ, Phường Đông Vĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Tel: 0238.353.1065 - Fax: 0238.353.1065

Email: tkvneco4@gmail.com

© 2005 - 2018 VNECO 4