Thông tin dành cho cổ đông


Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ ( 07/7/2020)

Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4 thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Thế Tam - Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng Công ty đăng ký mua 20.000 cổ phiếu.

Xem chi tiết tại đây


Thêm ý kiến mới

 

Liên kết

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 4

Đc: Số 197, đường Nguyễn Trường Tộ, Phường Đông Vĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Tel: 0238.353.1065 - Fax: 0238.353.1065

Email: tkvneco4@gmail.com

© 2005 - 2018 VNECO 4