Thông tin dành cho cổ đông


Công ty CPXD điện VNECO4 thông báo về việc mua sắm máy móc trang thiết bị phục vụ thi công ( 17/9/2020)

Để phục vụ thi công kéo rải căng dây của các công trình đảm bảo tiến độ và rút ngắn thời gian thi công nhằm tăng doanh thu hàng năm. HĐQT Công ty CPXD điện VNECO4 thông qua kế hoạch đặt mua 01 bộ thiết bị thi công kéo dây không chạm đất.

Số tiền: 149.453 đô la Mỹ

Nguồn vốn: Được mua bằng nguồn tiền từ Công ty và vốn vay Ngân hàng tại nơi Công ty giao dịch.

Xem chi tiết tại đây


Thêm ý kiến mới

 

Liên kết

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 4

Đc: Số 197, đường Nguyễn Trường Tộ, Phường Đông Vĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Tel: 0238.353.1065 - Fax: 0238.353.1065

Email: tkvneco4@gmail.com

© 2005 - 2018 VNECO 4