Báo cáo tài chính


Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4 công bố báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán ( 08/3/2021)

Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4 công bố báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán. Xem chi tiết tại đây


Thêm ý kiến mới

 

Liên kết

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 4

Đc: Số 197, đường Nguyễn Trường Tộ, Phường Đông Vĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Tel: 0238.353.1065 - Fax: 0238.353.1065

Email: congtyve4@gmail.com

© 2005 - 2018 VNECO 4