Thông tin dành cho cổ đông


Ông Nguyễn Văn Bốn - Thành viên HĐQT thông báo giao dịch cổ phiếu của Công ty CP XD điện VNECO4 (mã CK: VE4) ( 31/3/2021)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.
  1. Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Bốn
  2. Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên Hội đồng quản trị
  3. Mã chứng khoán: VE4
  4. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 8.046 CP (tỷ lệ 0.782%)
  5. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 7.564 CP
  6. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
  7. Ngày bắt đầu giao dịch: 05/04/2021
  8. Ngày kết thúc giao dịch: 20/04/2021
  9. Xem chi tiết tại đây

Thêm ý kiến mới

 

Liên kết

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 4

Đc: Số 197, đường Nguyễn Trường Tộ, Phường Đông Vĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Tel: 0238.353.1065 - Fax: 0238.353.1065

Email: congtyve4@gmail.com

© 2005 - 2018 VNECO 4