Thông tin dành cho cổ đông


Công ty CPXD điện VNECO4 công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2021 ( 24/6/2021)

Công ty CPXD điện VNECO4 trân trọng thông báo việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 là Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế

Chi tiết xem tại đây


Thêm ý kiến mới

 

Liên kết

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 4

Đc: Số 197, đường Nguyễn Trường Tộ, Phường Đông Vĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Tel: 0238.353.1065 - Fax: 0238.353.1065

Email: congtyve4@gmail.com

© 2005 - 2018 VNECO 4