Tin tức hoạt động


Dự án: Nâng khả năng tải Đz 220kV Hòa Bình - Chèm, Hà Đông – Chèm ( 24/10/2021)

Dự án: Nâng khả năng tải Đz 220kV Hòa Bình - Chèm, Hà Đông – Chèm

Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4 đang thi công Dự án: Nâng khả năng tải Đz 220kV Hòa Bình – Chèm, Hà Đông – Chèm tại TP Hòa Bình – tỉnh Hòa Bình.

Khối lượng công việc lớn, thời gian thi công gấp rút anh em công nhân luôn tích cực triển khai thi công không kể ngày hay đêm để đảm bảo tiến độ theo hợp đồng đã ký kết.

Sau đây là 1 số hình ảnh thi công dự án Nâng khả năng tải Đz 220kV Hòa Bình – Chèm, Hà Đông – Chèm

 

 

 

 

 

 


Thêm ý kiến mới

 

Liên kết

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 4

Đc: Số 197, đường Nguyễn Trường Tộ, Phường Đông Vĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Tel: 0238.353.1065 - Fax: 0238.353.1065

Email: congtyve4@gmail.com

© 2005 - 2018 VNECO 4