Tin tức hoạt động


Ký kết hợp đồng gói thầu 06 TC.SCL2022: Cung cấp VTTB và thi công công trình: Sửa chữa, thay dây dẫn, cách điện và phụ kiện khoảng néo 82-84; 84-106 đường dây 220kV Hà Tĩnh - Formosa ( 18/11/2021)

Ngày 18 tháng 11 năm 2021, tại Công ty Truyền tải điện 1, Lãnh đạo Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4 và Công ty truyền tải điện 1 đã ký kết hợp đồng gói thầu số 06 TC.SCL2022: Cung cấp VTTB và thi công công trình: Sửa chữa, thay dây dẫn, cách điện và phụ kiện khoảng néo 82-84; 84-106 đường dây 220kV Hà Tĩnh - Formosa (274T500HT - 273A18.15FMS. Nguồn vốn: Sửa chữa lớn năm 2022.

 


Thêm ý kiến mới

 

Liên kết

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 4

Đc: Số 197, đường Nguyễn Trường Tộ, Phường Đông Vĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Tel: 0238.353.1065 - Fax: 0238.353.1065

Email: congtyve4@gmail.com

© 2005 - 2018 VNECO 4